Benefity.cz - Benefity z oblasti zdraví se těší oblibě. Zaměstnanci jimi hradí vitamíny, očkování i operace

Benefity z oblasti zdraví se těší oblibě. Zaměstnanci jimi hradí vitamíny, očkování i operace

V Praze dne 15. 2. 2018 – Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity jsou stále oblíbenější a to nejen u samotných personalistů. Prostřednictvím cafeterie společnosti BENEFITY a.s., která spravuje systém zaměstnaneckých výhod bezmála 60 tis. zaměstnanců, provedli klienti v loňském roce více než 654 tisíc nákupů. Největší oblibě se těšily benefity z oblasti zdraví, populárními kategoriemi byla též oblast rekreace nebo sportu.

Za rok 2017 uskutečnili zaměstnanci v cafeterii Benefity 654 260 transakcí, při nichž mohli využít své benefitní body a proměnit je za volnočasové a daňově zvýhodněné služby nebo zboží. Oproti loňskému roku se tak zvýšil celkový počet nákupů zaměstnaneckých výhod o více než 10 %. Nejvyšší uskutečněná transakce odpovídala částce 42 750 Kč a byla provedena za účelem doplatku nadstandardní oční operace.

Nejčastěji zaměstnanci převáděli své přidělené benefitní body do oblasti zdraví (60 %). Druhou hojně využívanou kategorií byla svým 22% podílem v čerpání rekreace všeho druhu, třetí oblíbenou volbu představuje oblast sportu (8 %). Do skupiny benefitů pro kulturní vyžití investovali zaměstnanci 6 % benefitních prostředků a na posledním místě se umístilo vzdělávání (4 %). „Otázku zdraví a jeho prevence je potřeba řešit každodenně, zatímco otázka dovolené je bohužel na pořadu dne jen jednou do roka,“ vyjadřuje se k logice výsledků ředitel společnosti Martin Stanický a vysvětluje: „Jednoznačné prvenství využití je však dáno i tím, že oblast zdraví v naší cafetérii je nejširší. Patří do ní nejen výkony v soukromých ordinacích, služby očních optik, rehabilitačních center, lázeňské služby a některé typy wellnessů, ale i velké lékárny s širokým sortimentem nabízeného zboží a zdravotních pomůcek.“

A jaká je průměrná částka, kterou zaměstnavatelé do benefitního systému svých zaměstnanců investují? V roce 2017 firmy vynakládaly na jednoho zaměstnance v průměru 8 950 Kč, což bylo meziročně o 6 % více. Výraznější navýšení na osobu je patrné v časovém období uplynulých tří let. Průměrná hodnota benefitů se zvýšila o téměř 30 %, což odpovídá trendům domácí ekonomiky. „Nárůst může lehce souviset i se situací, která v loňském roce vznikla na trhu práce,“ uvádí Martin Stanický a uzavírá: „Lze tedy předpokládat, že nadále poroste nejen průměrná částka vynakládaná na jednoho zaměstnance, ale i počet firem, které budou o své zaměstnance pečovat a motivovat je prostřednictvím benefitů za dobře odvedenou práci.“

Pečujeme o zaměstnance těchto firem