Benefity.cz - Spočítajte si, koľko s Benefity ušetríte na zamestnaneckých výhodách

Kalkulačka úspor

Viete, koľko s Benefitmi ušetríte?

Spočítajte si výšku úspor za pár sekúnd. Stačí zadať výšku zamestnaneckých benefitov a hneď viete, na čom ste.

som zamestnávateľ
som zamestnanec
modelové príklady
Zadajte počet zamestnancov a výšku benefitu na jedného a sledujte, koľko môžete s cafetériou BENEFITY ušetriť.
Výpočet zamestnávateľ Odmena do mzdy Odmena do cafetérie
Odmena vo výške: 0 0
Poistné zamestnávateľa na 1 zamestnanca (34%): 0
Daň z príjmu zamestnávateľa na 1 zamestnanca (19%): 0
Náklady celkom na 1 zamestnanca: 0 0
Náklady celkom na všetkých zamestnancov: 0 0
S cafetériou BENEFITY za jedného zamestnanca ušetríte
0

Celkom (za všetkých zamestnancov) ušetríte
0
Zadajte výšku benefitu a sledujte, koľko môžete s cafetériou BENEFITY ušetriť.
Výpočet zamestnanec Odmena do mzdy Odměna do cafeterie
Odmena vo výške: 0 0
Poistné na zamestnanca (11%): 0
Základ daň z príjmu: 0
Daň z príjmu (15%): 0
Čistý príjem (odmena mínus poistenie a daň): 0 0
Celkom ušetríte
0

+ 90000

zamestnancov čerpajúcich
svoje firemné benefity

+ 15000

obchodných miest

+ 500

miliónov pročerpaných prostriedkov